"کنفرانس"

جهت ثبت نام در کنفرانس و دریافت گواهی حضور لطفا نام و نام خانوادگی خود را با املا انگلیسی و فارسی به همراه اعلام تمایل جهت اخذ گواهی حضور و ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس ایمیل کنفرانس ( icese_conf@ut.ac.ir) ارسال فرمایید.

جهت ارائه مقاله پذیرش شده و دریافت گواهی، لطفا نام و نام خانوادگی شخص دریافت کننده گواهی ، نام مقاله و تصویر فیش واریزی را پس از اعلام پذیرش مقاله، به آدرس ایمیل کنفرانس(icese_conf@ut.ac.ir)ارسال و ثبت نام خود را نهایی فرمایید. دریافت گواهی به تعداد نویسندگان، با پرداخت اصل مبلغ به تعداد هرنویسنده میسر است.

جهت ثبت نام گروهی از طرف سازمان های محترم، لطفا نام شرکت کنندگان را به شماره دبیرخانه فکس (66401209) و یا به آدرس ایمیل کنفرانس(icese_conf@ut.ac.ir) ارسال نمایید.

هزینه ثبت نام برای دریافت گواهی حضور یا دریافت گواهی پذیرش مقاله سه میلیون ریال میباشد. این مبلغ برای دانشجویان نیم بها است.

(این هزینه شامل دریافت پکیج کنفرانس، ناهار و گواهی میباشد) لطفا بر روی فیش عبارت “مربوط به پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی ” درج گردد.

هزینه ثبت نام برای  دریافت گواهی شرکت در هر کارگاه آموزشی برای هر نفر، یک میلیون ریال می باشد. این مبلغ برای دانشجویان هفتصد هزار ریال برای هر نفر در یک کارگاه می باشد. (این هزینه صرفا برای دریافت گواهی کارگاه میباشد)

شماره حساب: حساب غیرقابل برداشت 5225386926 شناسه واریز 3101064064143 نزد بانک ملت، شعبه دانشگاه تهران به نام دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 

"نمایشگاه"

جهت اجاره غرفه درنمایشگاه نسبت به تکمیل فرم های مربوطه (کلیک نمایید) و ارسال آن به دبیرخانه کنفرانس اقدام فرمایید.