• اطلاع رسانی و آگاهی دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان جهت فعالیت در حوزه انرژی خورشیدی
  • ارایه آخرین یافته های پژوهشی و صنعتی در حوزه انرژی خورشیدی و صنایع وابسته
  • ارایه محصولات وابسته به انرژی خورشیدی در بخش صنعت
  • ارایه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در حوزه انرژی خورشیدی
  • ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان حوزه انرژی خورشیدی
  • اطلاع رسانی به مسوولین و سیاستگذاران حوزه انرژی خورشیدی
  • ارایه آخرین یافته های جهانی و داخلی حوزه انرژی خورشیدی
  • اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی جایگاه حوزه انرژی خورشیدی
  • ایجاد محفلی جهت تبادل اطلاعات و دیدگاه ها بین بخش خصوصی و متولیان حوزه انرژی خورشیدی
  • ایجاد انگیزه و تشویق بیشتر علاقمندان نسبت به  فعالیت در حوزه انرژی خورشیدی