اهمیت و جایگاه انرژی خورشیدی و انرژی های وابسته به خورشید مثل بیوگاز بر کسی پوشیده نیست. امروز جهان به دو دلیل اقتصادی و زیست محیطی با شتاب روزافزون در این مسیر در حرکت است. آمارهای جهانی نشان از این هشدار برای کشورهای متکی بر ذخایر فسیلی بویژه حوزه خلیج فارس دارد که هرآن احتمال تغییر معادلات جهانی در حوزه انرژی وجود دارد. پژوهش ها و پیشرفت های کشورهایی که حتی از آفتاب چندانی ندارند مهر تاییدی دیگر بر این ادعاست. برای کشور بزرگ ایران با اطلس خورشیدی بسیار مناسب جای بس تعجب دارد که حوزه انرژی خورشیدی تا این حد مغفول مانده است. وجود منابع متعدد پسماندها (انسانی و کشاورزی) که همگی جهت فرآیند هضم به انرژی خورشید احتیاج دارند امروزه می توانند در تأمین انرژی نقش بسزایی ایفا کنند. لذا تغییر رویکرد دولتمردان و سیاستگزاران این عرصه به توسعه انرژی های تجدیدپذیر بویژه انرژی های خورشیدی هم از دیدگاه تولید انرژی و هم محیط زیستی بسیار با اهمیت و ضروری به نظر می رسد. از اینرو برگزاری این نمایشگاه ها می تواند گامی اساسی و شتاب دهنده در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر مسوولین و سیاستگذاران و همچنین محفلی جهت تبادل نظرات و اطلاع مخاطبان و صنعتگران از آخرین تکنولوژی ها و یافته های این عرصه باشد. 


دکتر علیرضا نورپور 

دانشیار دانشگاه تهران

بنیان گذار و دبیر کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی