انجمن تامین کنندگان تجهیزات انرژی خورشیدی ، در آذرماه  1397 با هدف ساماندهی خدمات در زمینه انرژی خورشیدی در کشور، برقراری ارتباطات موثر میان دولت و بخش خصوصی و حمایت از شرکت های تامین کننده تجهیزات انرژی خورشیدی توسط جمعی از فعالان این حوزه تاسیس گردید.