برای دریافت اطلاعات نمایشگاه کلیک نمایید.

برای دریافت نقشه نمایشگاه کلیک نمایید.

برای دریافت فرم اجاره غرفه کلیک نمایید.

برای دریافت راهنمای دانشکده تربیت بدنی کلیک نمایید.

ارسال فرم اطلاعات تکمیلی شرکت ها (کلیک نمایید) به همراه فرم اجاره غرفه، ضروری است.

محل برگزاری کنفرانس و نمایشگاه: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران (خیابان کارگر شمالی، بین خیابان های 15 ام و 17 ام)

غرفه های رزرو شده تا بحال: 1، 22،23، 24، 53، 54، 63، 64،2،3،4، 51، 52، 61،62، 29، 30، 31، 49، 50، 9، 10، 11، 32، 33، 47، 48، 12، 13، 14، 43، 44، 5، 6، 7، 8، 19، 40، 36، 35، 37، 45، 46، 38، 39، 

شماره غرفه ساتبا: 19 

شماره غرفه دفتر طرح برق روستایی کشور(توانیر): 40

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه (66488815-021) تماس حاصل فرمایید.