برگزاری مجمع عمومی موسس و اولین جلسه هیات مدیره
1397-09-14
برگزاری مجمع عمومی موسس و اولین جلسه هیات مدیره

مجمع عمومی موسس و اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان تجهیزات انرژی خورشیدی ایران در تاریخ 3 آذرماه 1397 با حضور اعضای انجمن برگزار شد. در این جلسه اساسنامه انجمن به تصویب اعضا رسید و اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

حاضرین در جلسه آقایان دکتر علیرضا نورپور (شرکت فن پایا)، مهندس سعید شریعتی راد (شرکت الکتروسیم هدایت)، دکتر محسن نجیب زاده (شرکت سوریاسامان هور)، شاهین جاوید میلانی (شرکت تامین انرژی برق ایرانیان تابان)، مهندس سید حجت تقوی (شرکت پاک آتیه)، مهندس خلیل ابراهیمی (شرکت راهداران ایمن نقش جهان)، مهندس نیما دادفر (شرکت سولار صنعت فیروزه) بودند.