پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
1397-02-06
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران در تاریخ 27 الی 30 ماه 1397 در محل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

فرصت ارسال مقالات کامل تا 1 مردادماه 1397 میباشد. مقالات منتخب به Journal of solar Energy Research با نمایه ISC معرفی میشوند.

از شرکت ها و تولیدکنندگان محترم تقاضا میشود برای اجاره غرفه مورد نظر در بخش نمایشگاهی در اسرع وقت اقدام فرمایند.