1. نمایه مقالات پذیرفته شده در ISC
مقالات پذیرفته شده در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردند
2. حضور توانیر در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
برقراری میز مشاوره طرح برق روستایی کشور در پنجمین نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
3. حضور ساتبا در پنجمین نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
میز مشاوره مستقیم در زمینه خرید تضمینی برق
4. حمایت معنوی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران از پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
5. برنامه زمانبندی پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
6. ظرفیت و مزایای نیروگاه های برپایه منابع تجدیدپذیر
منبع: سایت ساتبا
7. کارگاه های آموزشی
1- مدیریت بهینه توان در میکروگرید هیبریدی شامل منابع تجدیدپذیر بر پایه نرم افزار مناسب HOMER
2- آشنایی با تجهیزات سیستم های خورشیدی موجود بازار ایران
8. بهره برداری رسمی از اولین نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در زاهدان با حضور معاون رئیس جمهور
9. افزایش ۳۳۵ واحدی نیروگاه های خورشیدی خانگی و صنعتی
افزایش ۳۳۵ واحدی نیروگاه های خورشیدی خانگی و صنعتی
10. مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات کامل(حتی بدون ارسال چکیده اولیه) تا 1 مرداد 1397 است.
11. پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
27 الی 30 مردادماه 1397 در محل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.